Testlar:

 9-sinf o`quvchilari uchun matematika fanidan testlar to`plami 


Aniq fanlarga mo'ljallangan 2-sinflar uchun testlar

Tabiiy fanlarga mo'ljallangan 2-sinflar uchun testlar

Ijtimoiy fanlarga mo'ljallangan 2-sinflar uchun testlar

Tеst nаmunаlаri (yuklab olish uchun) 

Aniq fanlarga mo'ljallangan 5-sinflar uchun testlar


2012-2013 O‘QUV YILIDA UMUMIY O‘RTA TA’LIM MAKTABLARINING 4-9 SINF O‘QUVCHILARI UCHUN O`QUV FANLARIDAN BOSQICHLI IMTIHON MATERIALLARI VA METODIK TAVSIYALAR TO‘PLAMI

Mazkur imtihon materiallarini tijorat yo'lida ko'paytirish taqiqlanadi

Imtihon materiallarini ochish uchun Adobe Reader dasturi kompyuterda o'rnatilgan bo'lishi kerak

4-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN BARCHA FANLARDAN IMTIHON MATERIALLARI

5-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN BARCHA FANLARDAN IMTIHON MATERIALLARI

6-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN BARCHA FANLARDAN IMTIHON MATERIALLARI

7-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN BARCHA FANLARDAN IMTIHON MATERIALLARI

8-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN BARCHA FANLARDAN IMTIHON MATERIALLARI


9-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN ANIQ FANLARDAN IMTIHON MATERIALLARI
9-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN IJTIMOIY GUMANITAR  FANLARDAN IMTIHON MATERIALLARI2011-2012 O‘QUV YILIDA UMUMIY O‘RTA TA’LIM MAKTABLARINING 4-11 SINF O‘QUVCHILARI UCHUN O`QUV FANLARIDAN BOSQICHLI IMTIHON MATERIALLARI VA METODIK TAVSIYALAR TO‘PLAMI

Mazkur imtihon materiallarini tijorat yo'lida ko'paytirish taqiqlanadi

Imtihon materiallarini ochish uchun Adobe Reader dasturi kompyuterda o'rnatilgan bo'lishi kerak

4-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN BARCHA FANLARDAN IMTIHON MATERIALLARI

5-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN
 BARCHA FANLARDAN IMTIHON MATERIALLARI

6-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN
 BARCHA FANLARDAN IMTIHON MATERIALLARI

7-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN
 BARCHA FANLARDAN IMTIHON MATERIALLARI

8-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN
 BARCHA FANLARDAN IMTIHON MATERIALLARI


9-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN ANIQ FANLARDAN IMTIHON MATERIALLARI
9-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN IJTIMOIY GUMANITAR  FANLARDAN IMTIHON MATERIALLARI


10-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN GEOGRAFIYA  FANIDAN IMTIHON MATERIALLARI
10-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN XORIJIY TILLAR  FANIDAN IMTIHON MATERIALLARI
10-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN TARIX FANIDAN IMTIHON MATERIALLARI

11-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN MATEMATIKA  FANIDAN IMTIHON MATERIALLARI
11-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN KIMYO  FANIDAN IMTIHON MATERIALLARI
11-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN FIZIKA  FANIDAN IMTIHON MATERIALLARI
11-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN ONA TILI FANIDAN IMTIHON MATERIALLARI
11-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN RUS TILI  FANIDAN IMTIHON MATERIALLARI
11-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN TARIX FANIDAN IMTIHON MATERIALLARI
11-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN HUQUQSHUNOSLIK FANIDAN IMTIHON MATERIALLARI
11-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN XORIJIY TILLAR FANIDAN IMTIHON MATERIALLARI
11-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN JISMONIY TARBIYA  FANIDAN IMTIHON MATERIALLARI


Ta`lim tojik tilida olib boriladigan maktablar o`quvchilari uchun imtihon materiallari
Ta`lim turkman tilida olib boriladigan maktablar o`quvchilari uchun imtihon materiallari 
Ta`lim qozoq tilida olib boriladigan maktablar o`quvchilari uchun imtihon materiallari 
Ta`lim qirg`iz tilida olib boriladigan maktablar o`quvchilari uchun imtihon materiallari 

2010-2011 O‘QUV YILIDA UMUMIY O‘RTA TA’LIM MAKTABLARINING 4-11 SINF O‘QUVCHILARI UCHUN O`QUV FANLARIDAN BOSQICHLI IMTIHON MATERIALLARI VA METODIK TAVSIYALAR TO‘PLAMI

Mazkur imtihon materiallarini tijorat yo'lida ko'paytirish taqiqlanadi

4-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN ONA TILI FANIDAN IMTIHON MATERIALLARI
4-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN MATEMATIKA  FANIDAN IMTIHON MATERIALLARI
4-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN JISMONIY TARBIYA  FANIDAN IMTIHON MATERIALLARI

5-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN ADABIYOT  FANIDAN IMTIHON MATERIALLARI
5-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN MATEMATIKA  FANIDAN IMTIHON MATERIALLARI
5-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN RUS TILI  FANIDAN IMTIHON MATERIALLARI

6-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN BOTANIKA FANIDAN IMTIHON MATERIALLARI
6-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN TARIX FANIDAN IMTIHON MATERIALLARI
6-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN ONA TILI FANIDAN IMTIHON MATERIALLARI

7-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN MATEMATIKA  FANIDAN IMTIHON MATERIALLARI
7-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN RUS TILI  FANIDAN IMTIHON MATERIALLARI
7-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN XORIJIY TILLAR  FANIDAN IMTIHON MATERIALLARI
7-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN TASVIRIY SAN'AT  FANIDAN IMTIHON MATERIALLARI

8-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN FIZIKA  FANIDAN IMTIHON MATERIALLARI
8-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN GEOGRAFIYA  FANIDAN IMTIHON MATERIALLARI
8-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN INFORMATIKA VA HTA  FANIDAN IMTIHON MATERIALLARI
8-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN ODAM VA UNING SALOMATLIGI  FANIDAN IMTIHON MATERIALLARI

9-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN MATEMATIKA  FANIDAN IMTIHON MATERIALLARI
9-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN KIMYO  FANIDAN IMTIHON MATERIALLARI
9-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN FIZIKA  FANIDAN IMTIHON MATERIALLARI
9-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN ONA TILI FANIDAN IMTIHON MATERIALLARI
9-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN RUS TILI  FANIDAN IMTIHON MATERIALLARI
9-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN TARIX FANIDAN IMTIHON MATERIALLARI
9-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN JISMONIY TARBIYA  FANIDAN IMTIHON MATERIALLARI

10-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN GEOGRAFIYA  FANIDAN IMTIHON MATERIALLARI
10-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN XORIJIY TILLAR  FANIDAN IMTIHON MATERIALLARI
10-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN TARIX FANIDAN IMTIHON MATERIALLARI
10-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN MILLIY ISTIQLOL G'OYASI FANIDAN IMTIHON MATERIALLARI

11-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN MATEMATIKA  FANIDAN IMTIHON MATERIALLARI
11-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN KIMYO  FANIDAN IMTIHON MATERIALLARI
11-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN FIZIKA  FANIDAN IMTIHON MATERIALLARI
11-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN ONA TILI FANIDAN IMTIHON MATERIALLARI
11-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN RUS TILI  FANIDAN IMTIHON MATERIALLARI
11-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN TARIX FANIDAN IMTIHON MATERIALLARI
11-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN HUQUQSHUNOSLIK FANIDAN IMTIHON MATERIALLARI
11-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN XORIJIY TILLAR FANIDAN IMTIHON MATERIALLARI
11-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN JISMONIY TARBIYA  FANIDAN IMTIHON MATERIALLARI


Ta`lim tojik tilida olib boriladigan maktablar o`quvchilari uchun imtihon materiallari 
Ta`lim turkman tilida olib boriladigan maktablar o`quvchilari uchun imtihon materiallari 
Ta`lim qozoq tilida olib boriladigan maktablar o`quvchilari uchun imtihon materiallari 
Ta`lim qirg`iz tilida olib boriladigan maktablar o`quvchilari uchun imtihon materiallari 


2009—2010-O‘QUV YILIDA UMUMIY O‘RTA TA’LIM MAKTABLARINING 4-9-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN O`QUV FANLARIDAN BOSQICHLI IMTIHON MATERIALLARI VA METODIK TAVSIYALAR TO‘PLAMI 

Imtihon materiallari va tavsiyalar Respublika Ta’lim markazi qoshidagi ilmiy-metodik kengashlar tomonidan muhokama qilinib, nashrga tavsiya etilgan. Maktab metod birlashmalari imtihon biletlariga 15—20% hajmda o‘zgartirishlar kiritishi mumkin.

4-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN ONA TILI FANIDAN IMTIHON MATERIALLARI
4-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN MATEMATIKA  FANIDAN IMTIHON MATERIALLARI
4-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN JISMONIY TARBIYA  FANIDAN IMTIHON MATERIALLARI
5-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN ADABIYOT  FANIDAN IMTIHON MATERIALLARI
5-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN GEOGRAFIYA  FANIDAN IMTIHON MATERIALLARI
5-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN MATEMATIKA  FANIDAN IMTIHON MATERIALLARI
5-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN O`ZBEK TILI  FANIDAN IMTIHON MATERIALLARI
6-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN BOTANIKA  FANIDAN IMTIHON MATERIALLARI
6-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN TARIX  FANIDAN IMTIHON MATERIALLARI
6-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN JISMONIY TARBIYA  FANIDAN IMTIHON MATERIALLARI
6-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN VATAN TUYG`USI  FANIDAN IMTIHON MATERIALLARI
7-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN FIZIKA FANIDAN IMTIHON MATERIALLARI
7-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN ONA TILI FANIDAN IMTIHON MATERIALLARI
7-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN INFORMATIKA FANIDAN IMTIHON MATERIALLARI
7-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN TASVIRIY SAN`AT FANIDAN IMTIHON MATERIALLARI