Konsepsiya:
Darsliklarning ijara narxlari:
2012/2013 o`quv yilida umumta`lim maktablarini darsliklar bilan ta`minlash ijara tizimiga kiritilgan darsliklar ijara to`plamiga belgilangan yagona ijara to`lov miqdori.

Ta`lim O`ZBEK tilida olib boriladigan maktablar uchun darsliklar ijara to`plamiga belgilangan yagona ijara to`lov miqdori;


Savol-javob:

9-SINF BITIRUVCHILARINI TA'LIMNING KEYINGI BOSQICHIGA QAMRAB OLISH

SAVOL: - 9-sinf bitiruvchilarini ta'limning keyingi bosqichiga qamrab olish, umumiy o`rta ta'lim muassasalarida uzluksiz kasb-hunarga yo`naltirish ishlari samaradorligini oshirish bo`yicha qanday ishlar amalga oshirilmoqda? JAVOB

IXTISOSLASHGAN VA ODDIY MAKTAB: farq nimada?

SAVOL: - Ixtisoslashtirilgan maktab bilan oddiy maktab o`rtasidagi asosiy farq nimalarda namoyon bo`ladi? Ixtisoslashtirilgan sinf bilan oddiy sinflarning o`ziga xosliklari haqida ma'lumot bersangiz? JAVOB

QANDAY BOLA 6 YOSHIDA MAKTABGA BORADI?

SAVOL: - Farzandi olti yoshgacha bo`lgan har bir ota-ona o`z jigarbandini aqlli deb biladi va uni maktabga qabul qilishlarini so`raydi. Lekin 6 yoshlilarning ma'lum qismigina 1-sinfga qabul qilinadi. Bu jarayon qanday kechadi? JAVOB

O`QUV YILI QACHONDAN BOSHLANADI?

SAVOL: - Maktabdan tashqari ta'lim muassasalarida o`quv yili qachondan boshlanadi va qachon tugaydi? JAVOB

MAKTAB UCHUN SOVG`A MAJBURIYMI?

SAVOL: - Bitiruvchi sinf o`quvchisi o`quv yili yakunida maktab uchun biror qimmatbaho sovg`a berishi yoki biror yumush bajarib berishi majburiymi? Bu holatlar qonun doirasida qanday hal qilinishi darkor? JAVOB

MAKTAB  DAFTARLARIGA QANDAY TALABLAR QO`YILADI?

SAVOL: - Maktab daftarlariga qo`yiladigan talablar bormi? Umuman, o`quvchining daftari qaysi me`yyorarga javob bermog`i lozim? 

JAVOB: - Albatta, maktab daftarlari bir qator texnik talablarga javob berishi kerak. Quyida e`tiboringizga maktab daftarlariumumiy daftarlarrasm daftarlari va albomlarkundalik reyting daftariga qo`yiladigan talablarni havola etamiz.