8-sinflarga fizikadan test sinovi
2013-04-07, 1:07 AM

 

8-sinflarga fizikadan test sinovi 

1. Shoyi matoga ishqalangan shisha tayoqcha qanday ishorada elektrlanib  qoladi?

 A. musbat            B) manfiy     C) Elektrlanmaydi     D. TJY

2.Bir jismdan ikkinchi jismga N ta elektron o`tgan bo`lsa, birinchi jism qanday zaryadga ega bo`ladi?

A) +N*1.6*10-19 C    B) -N*1.6*10-19 C  C) +N*1.67*10-27 C  A) -N*9.1*10-31 C

3. Elektr maydon kuch chiziqlari qanday yo`nalishga ega?

A) musbat zaryaddan boshlanib, manfiy zaryadda tugaydi

B) musbat zaryaddan boshlanib, cheksizlikda  tugaydi

C) manfiy zaryaddan boshlanib, musbat zaryadda tugaydi

D) A va B javoblar to`g`ri

4. Rasmdagi kondensatorlar sxemasining umumiy sxemasini toping.(mikroF)

     C1               C2               C1=240 mikroF      C2=120 mikroF     C3=120 mikroF      

A)200            B) 120             C)300        D) 240

                     C3

5. . Bir biridan 10 sm masofada turgan sharchalardan birining zaryadi   -2 *10 -8 C ikkinchisining zaryadi esa 3 * 10 -8 C. Ular qanday kuch bilan tortishadi.?

A.9 *10-5N          B. 2 *10-8N          C. - 5,3 *10 -4 N                   D. 5,4*10 -4N

6. Qo’zg’almas zaryadlarning yoki zaryadlar to’plamining maydoni ….. deb ataladi.

A. Elektrostatik maydon               B.  elektr maydon   C. elementlar maydoni      D. T.J.Y

7. Qarshilik tok kuchi va kuchlanishga bog`liqmi va bog`liq bo`lsa qanday bog`langan?

A. Bog`liq, to`g`ri proporsional                    B. Bog`liq, teskari proporsional

C. Bog`liq emas                                             D. To`g`ri javob keltirilmagan.

8.Qarshiligi 10 Ω bo`lgan mis o`tkazgichni 5 ta teng bo`lakka bo`lib, bo`laklar o`zaro parallel ulandi. Umumiy qarshilikni toping.

A. 0.2 Ω                 B.0.4 Ω                         C.0.5 Ω                         D. 1 Ω

9. Qarshiliklari 200 Ω va 300 Ω bo`lgan ikkita elektr lampa parallel ulanib, 240 V tarmoqqa kiritilgan. Umumiy tok kattaligini toping.

A. 4 A                 B. 2 A                          C. 1.8 A                       D. 5 A

10.Ikkita elektronning o`zaro itarish kuchi gravitatsiya kuchidan necha marta farq qiladi?

A. 2.1*1042marta katta           B.4.2*1042marta katta      C. 500 marta katta            D. 4.2*1042marta kichik   

11. 220 V kuchlanishli zanjirdagi tok kuchi 2 A bo`lib, o`tkazgich nixromdan yasalgan. Uning ko`ndalang kesim yuzi 5 mm2ga teng bo`lsa, o`tkazgich uzunligini toping.

A.20 m    B. 500 m    C. 550 m     D. 50m

12.Elektr zanjirida ketma-ket ulangan iste`molchilar qarshiliklari 80, 120 va  200 Om dan iborat. Umumiy kuchlanish 220 V bo`lsa, uchinchi iste`molchidagi kuchlanish tushuvini toping.

A. 220 V    B. 180 V     C. 110V        D. 44 V

13.Atom yadrosida ikkita proton va ikkita neytron bor. Undagi elektronlar soni nechta?

A. 2 ta       B. 4 ta     C. 6 ta         D. 0 ta

14. Ikkita o`tkazgichlar avval ketma- ket,  so`ngra parallel ulandi. Bunda uning umumiy qarsiligi qanday o`zgaradi?

A. o`zgarmaydi      B. 2 marta ortadi     C. 2 marta kamayadi    D.4marta kamaydi

15. Nuqtaviy zaryadlar orasidagi masofa 2 marta oshirildi. O`zaro ta`sir kuchi qanday o`zgardi?

   A. 4 marta ortadi      B. 2 marta ortadi     C. 2 marta kamayadi    D.4marta kamaydi

16. Bitta elektronning zaryadi nechaga teng?

A.  – 1,6 *10-19C      B. 1,6 *10 -19 C        C. 9,1 *10 -8     D. TJY

17. Elektr maydon potensialiga to`g`ri va to`liq berilgan ta`rifni ko`rsating.

A.potensial- birlik musbat zaryadga ta`sir etuvchi kuchni xarakterlaydi

B. potensial- shu nuqtadagi birlik musbat zaryadni potensial energiyasiga son jihatdan teng kattalik.

C. potensial- birlik zaryadni ko`chirishda bajarilgan ishga teng kattalik

D. potensial kuchlanishni xarakterlaydi

18. 750 V necha kV ga teng?

A. 75                       B. 750000                      C. 0.75                           D.7.5

19.Zanjirda kondensatorlar ketma-ket ulansa nima o`zgarmaydi?_______________

20. Jismlar nima sababdan elektrlanadi? __________________________________

21. Elektr zaryadi nimaning ta`sirida harakatlanadi? ________________________

22. Ma`lum uzunlikdagi sim 4 ta teng bo`lakka bo`lib eshilsa, qarshilik qanday o`zgaradi?_________________________________________________________

23.Momaqaldiroq nima sababdan ro`y beradi?_____________________________

24. Elektr zanjirdagi tok kuchi ikki marta ortsa qarshilik qanday o`zgaradi? ______________________________________________________________

25. Ampermetr elektr zanjiriga qanday ulanadi?____________________________

 

 

Savol

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

javob

A

A

D

A

D

A

C

B

B

B

B

C

A

D

D

A

C

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

Категория: Fizika | Добавил: Freestyle | Теги: Testlar
Просмотров: 10242 | Загрузок: 0 | Комментарии: 3 | Рейтинг: 3.9/13
Всего комментариев: 3
аватар 2017-03-15 в 7:57 PM Спам OYBEK HUSANOV написал: 159753
аватар 2017-03-15 в 7:56 PM Спам OYBEK HUSANOV написал: 258456
аватар 2015-11-20 в 1:50 PM Спам bobur написал: qww
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]