Fizika fanidan 7-sinflar uchun test savollari.
2013-04-07, 1:04 AM

Fizika fanidan 7-sinflar uchun test savollari.

 

1.  Dinamometrga yuk osilganda, uning ko`rsatkichi 24,5N ga teng bo`ldi. Unga qanday yuk osilgan?

A) 9,8 kg            B) 2,5 kg             C) 3,61 kg               D) 8,7 kg

2. Aravacha va undagi yuk massasi birgalikda 100 kg. Uni 500 N kuch ta`sirida 10 m ga siljitildi. Bajarilgan ish nimaga teng?

A) 5000J          B) 5100J             C) 3500J              D) 5500J

3. O`rtacha tezligi 120 km/soat bo`lgan mashina 40 minutda qancha yo`lni bosib o`tadi?

A) 60 km            B) 70 km             C) 80 km               D) 480 km

4. Massasi 36 kg bo`lgan nuz qancha hajmni egallaydi?

A) 30l                B) 40l                C) 20l               D) 10l

5. Bolaning og`irligi 500N. Oyoq kiyimlarining pastki yuzasi 0,025m2 bo`lsa, bolaning yerga beradigan bosimini toping

A) 20000Pa             B) 2000Pa            C) 200Pa         D) 4000Pa

6. Jismni 400N kuch bilan tortib 6000J ish bajarildi. Jism qancha masofaga sijigan?

A) 20m               B) 30m                 C) 25m              D)15m

7. Xonadagi vintelyatorning quvvati 45W. Uning 20 minda bajargan ishi nimaga teng?

A) 54kJ             B) 60 kJ              C) 25 kJ                 D) 30 kJ

8. 5 m/s    bilan esayotgan shamolga qarshi 90 km/soat tezlik bilan harakatlanayotgan avtomobilning shamolga nisbatan tezligi necha m/s ga teng?

A)25m/s               B)   20m/s                 C) 30 m/s            D) 5m/s

9. Qayiq oqim bo’ylab 3,5 m/s tezlik bilan, oqimga qarshi esa 2 m/s tezlik bilan suzadi. Shu qayiq ko’lda qanday tezlik bilan suzgan bo’lar edi (m/s)?

A) 1                     B) 1,5                       C) 2,75               D) 5,5

10. 180 m balandlikdan erkin tushayotgan jismning oxirgi sekunddagi ko’chishi qanday?

A)160                   B)150                       C)55                     D)155

11. 400g massali jism pastga 2,2m/s2 tezlanish bilan tekis sekinlanuvchan harakatlanganda jismning og’irligi qanchaga teng bo’ladi (g = 9,8 m/s2)?

A) 4,8 N             B) 2,4 N                   C) 2,8 N                  D) 9,8 N

12. Erkin tushayotgan jismning dastlabki 4-sekundidagi ko’chishi necha metrga teng?

A)60                       B)75                       C)50                      D)35

13. Tekis tezlanuvchan harakat qilayotgan jism 2,5s davomida tezligini 0,6m/s ga oshirdi. Jism tezlanishi nechaga teng? (m/s2)

A) 0,24                B) 0.2             C) 0,12                  D) 0,3

14. Minutiga 1200 marta aylanayotgan vintilyator parragining aylanish davrini toping   A) 5             B)0,05             C) 0,5                  D)2

15.Yuqoriga tik otilgan jism qanday harakatlanadi?

A) To`g`ri chiziqli tekis harakatda bo`ladi

B) To`g`ri chiziqli tekis tezlanuvchan harakatda bo`ladi

C) To`g`ri chiziqli tekis sekinlanuvchan harakatda bo`ladi

D) Notekis harakatda bo`ladi

16. Massasi 1250 kg bo`lgan granit plitasini 20 m balandlikka ko`tarishda bajarilgan ishni hisoblang.

A) 245 kJ          B) 520 kJ               C) 540 kJ              D) 620 kJ

17. Dengizda suzib yurgan muzning suv ustidagi qismining hajmi 200m3. Agar suv va muzning zichliklari mos ravishda 1000 va 900 kg/m3 bo’lsa, muzning to’la hajmi qanchaga teng (m3)?

A) 200              B) 1000                   C) 1800              D) 2000

18. Biror prujinani elastiklik koeffisiyenti K ga teng. Shu prujina yarmining elastiklik koefisienti nimaga teng.

A)K                 B)1,5K                 C)2K                   D)3K                  

19. Gidravlik press kichik porshenining yuzi 25sm2. Katta porshenining yuzi 300 sm2 bo`lsa, bunday press kuchdan necha marta yutuq beradi?

 

20. Ko`tarish krani dvigatelining quvvati 5000W. Kran 800 kg yukni 10 m balandlikka 20 s davomida ko`taradi. Dvigatelning foydali ish koeffisiyentini aniqlang

 

21. Jismning aylana bo`ylab harakatida uning aylanish radiusi 2 marta ortib, tezligi 2 marta kamaysa, uning aylanish chastotasi qanday o`zgaradi?

 

22. Tekis tezlanuvchan harakat qilayotgan jismning boshlang`ich tezligi 5m/s, tezlanishi esa 3m/s2 bo`lib, u 24 m yo`l yurgan. Jismning oxirgi tezligini toping     (m/s)

 

23. Aylana bo`ylab tekis harakat qilayotgan jismning aylanish chastotasi 7 marta ortsa, aylana radiusi 49 marta kamaysa, jismning markazga intilma tezlanishi qanday o`zgaradi?

 

24. Moddiy nuqtaning harakat tenglamasi X= bt – ct2 ko`rinishda berilgan. Uning boshlang`ich tezligi va tezlanishi nimaga teng?

 

25. Moddiy nuqta tezligining vaqtga bog`lanishi υ = 5 + 4t (m/s) ko`rinishga ega. Vaqtning birinchi sekundida bosib o`tilgan yo`lni (m) da aniqlang

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

B

A

C

B

A

D

A

C

C

C

A

D

A

B

C

 

16

17

18

A

D

C

 

Категория: Fizika | Добавил: Freestyle | Теги: Testlar
Просмотров: 18651 | Загрузок: 0 | Комментарии: 7 | Рейтинг: 3.9/46
Всего комментариев: 7
аватар 2017-01-06 в 9:46 AM Спам halimjon написал: halimjon burhonov
аватар 2017-01-04 в 5:49 PM Спам doston написал: fizika test
аватар 2017-01-04 в 1:02 PM Спам Ahadulla Murodov Ahmad o'g'li написал: A
аватар 2016-04-05 в 3:32 PM Спам Sardor написал: fizika test
аватар 2015-12-20 в 1:32 PM Спам NURPOL написал: QALAY KOSHIRIB OLSAG BOLADI
аватар 2015-12-07 в 6:31 PM Спам kuzibek написал: kamenteryasiz iloji bomi
аватар 2015-12-07 в 6:28 PM Спам kuzibek написал: zur
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]