7-sinflar uchun matematika fanidan “Bilimlar bellashuvi” testlari
2013-04-07, 1:05 AM

7-sinflar uchun matematika fanidan "Bilimlar bellashuvi”    testlari

1. Beshta ketma-ket toq sonnining  yig`indisi 375 ga teng shu sonlarning kattasini toping

   A) 77                     B)  73                   C)71                           D)79             

2.Sayyoh mo`ljallangan yo`lning  36% ini o`tgach, hisoblab ko`rsa , yo`lning yarmini o`tish ucnun yana 7 km yo`l  yurishi kerak ekan. Mo`ljallangan yo`l necha km?

A)  350   B)   70  C) 50    D) 87,5

3.   20 ta sigirga 3 oyga 4t ozuqa kerak. 15 ta sigirga 5 oyga qancha ozuqa kerak?

A) 5t     B) 4,8t      C)5,5t        D) 6

4. Ikki to`g`ri chiziqning kesishishidan hosil bo`lgan  2burchak yig`indisi 128 gradusga teng bo`lsa ,   bu burchaklarning kichigini toping

a) 64     b)  52     C)   12     D)  116

5.EKUB(72,198)=?

A) 4    B)  72   C) 198    D) 1444

6.450 sonining  natural bo`luvchilari sonimni toping.

          A) 6   B)  18      C)16       D)8

7.  * o`rniga shunday raqam qo`yingki natijada hosil bo`lgan son 3 ga qoldildiqsiz bo`linsin

            8*3

A)  0,1,4,7   B) 3,1,4,7     C)1,4,7      D)  3,6,9

8.  Burchak bissektrissasi uning tomoni bilan 50 gr. li burchak hosil qilsa, shu burchakka qo`shni burchakni toping

A)  100    B)  80       C)   50       D)  130

9.    n ning qanday eng kichik qiymatida  86-n  soni eng kam tub ko`paytuvchilarga ajraladi?

A) 3    B)  5   C)  1  D)  7

10.   EKUK(560, 480)=?

A)3370     B) 3380    C) 3360   D) 80

11. x ning o`rniga  shunday son qo`yinki, natijada tenglik o`rinli bo`lsin :39/40= 117/x

A) 35       B)20        C)130            D) 120

12.  n ning nechta qiymatida   12/n  ifoda qisqarmas kasr bo`ladi?

A)6   B)2    C)3   D)4

 13.   Kasrlarni taqqoslang: 1991/2007   va 1992/2008

A) 1-si  B)2-si    C) teng   D) taqqoslab bo`lmaydi

14. O`rik quritilganda undan 7/20 qism turshak  olinadi. 260  kg  o`rikdan qancha qism turshak olinadi?

A)300   B)73    C)91   D) 81

15.  To`g`ri to`rtburchak shaklidagi bog`ning 2/5 qismiga  olma , ¼ qismiga nok , qolgan 63/50 ga olxo`ri ekilgan. Olma necha ga yerga ekilgan?

A)1,44   B)3,6    C)8,8      D)0,8

16. 2( 53,725-x) +4,56= 24,854-12,604

A)12,25       B)12,225       C)7,69         D) 46,035

17.    325   kv.dm ni    gad a ifodalang

A)3,25        B)0,000325         C)0,0325       D)325000

18. 0,9<x<9,5 tengsizlikni qanoatlantiruvchi barcha nanural sonlar yig`indisini toping

A)  45        B)  36    C)55         D)9

19.   O`lchamlari 15, 10, va 2 m bo`lgan  to`g`ri burchakli parallelepiped ko`rinishidagi basseynni suv bilan to`ldirish moqchi. Gar quvurdan har minutda 1 kub metr suv  basseynga tushsa ,  basseyn qancha vaqtda to`ladi?

___________

 

20.  3/4      qismi  bilan  5/8   qismining ayirmasi 128ga teng bo`lgan sonni 5/9    qismining  4/5     qismi  28 ga teng bo`lgan songa ko`paytiring.

 

_______

 

21. Birinchi  vagonda 2-vagonga qaraganda 4/3 marta kam yuk bor. Agar 2-vagondan 2,9 t  yukni tushurib, 1-vagonga 12,1 t yuk ortirilsa, uholda ikkala vagondagi yuk  baravardan bo`lib qoladi. Har bir vagonda qanchadan yuk bo`lgan?

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ __________­­­­­­­­­­­­­­­­________

 

22. Bir nechta sonning o`rta arifmetik qiymati  25 ga teng . Bu sonlar qatoriga 75ni qo`shib o`rta arifmetik hisoblansa u 35 ga teng bo`ladi.   Dastlab qo`shiluvchilar soni nechta bo`lgan?

__________

 

23.     821 ga qanday eng kichik musbat natural sonni qo`shganda yig`indi 6 ga qoldiqsiz bo`linadi?

 

24.Ko`phadning son qiymatini toping:   2a3+3ab+b* 2-  b4     bunda a=0,5   b=2/3

 

 

25.    ABC teng yonli uchburchakda  A va C burchaklar teng.  AB:AC=5:3 va AB-AC =3ga teng bo`lsa, uchburchakning perimetrini toping.

 

 

________________                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

D

c

a

a

a

b

s

b

a

s

d

s

b

s

a

d

b

A

 

 

Категория: Matematika | Добавил: Freestyle | Теги: Testlar
Просмотров: 16934 | Загрузок: 0 | Комментарии: 7 | Рейтинг: 3.7/51
Всего комментариев: 6
аватар 2017-01-09 в 12:26 PM Спам yryryryryry написал: rtyrty
аватар 2017-01-09 в 12:25 PM Спам yryryryryry написал: drytry
аватар 2017-01-09 в 12:25 PM Спам yryryryryry написал: yytyrty
аватар 2017-01-01 в 7:16 PM Спам Imomali написал: oz oz o'ganib dono bo'lur
аватар 2017-01-01 в 7:13 PM Спам Imomali написал: oz oz o'rganib dono bo'lur
аватар 2016-11-19 в 3:47 PM Спам Abat Uzaqbergenov написал: 7-sinf Algebra fanidan testlar va oquv qollanmalar
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]