8-sinflar uchun matematika fanidan testlar
2013-04-07, 1:06 AM

                8-sinflar uchun matematika  fanidan testlar

 

1.Algebraik ifodaning son qiymatini toping:

 S = 2 (ab + ac + bc) , bunda  a= 5, b=3  c= 6;

  a) 126    b) 63   s)162     d) 156

2. Tenglamani yeching:   2 x + 15 = 3 x – 11

  a)  27,  b) 65,   s) 26,     d) 43

3Tekislikda to’g’ri burchakli koordinatalar sistemasidan foydalanish kimning nomi bilan bog’liq ?         a) Fales,    b) Rene Dekart,   s)  Pifagor     d)  a  yoki b

4. Agar nuqta absissalar o’qida yotsa, u holda uning ordinatasi nimaga teng bo’ladi?

 a)   4 ga,  b)  -1 ga      s)  nolga,    d)  5 ga.

5.  y = 5 x   funksiyada qaysi biri erkli o’zgaruvchi bo’ladi?

 a)  x ,  b) y,  s) 5,   d) 5 x

 6.  Funksiya qanday usullarda berilishi mumkin?

 a) analitik, ,   b) grafik,  jadval,   s) analitik, grafik, jadval,   d) jadval, analitik.

7. Funksiya y (x) = 5x + 6 formula bilan berilgan. x= -3 bo’lganda  y ning qiymatini hisoblang:        a)   9    b) -6    s)  -15     d) -9

8.  y = 2 x funksiya grafigi qaysi choraklardan o’tadi?

 a) I va II    b) II va III    s) III va IV    d) I va II

9. Chiziqli funksiya qanday ko’rinishda beriladi?

 a)  y= kx + b     b) y= k x 2 + b   s) y= k x 3 + b   d) y= k x 4 + b

10. Quyidagi nuqtalarning qaysilari y=3x+7 funksiya grafigiga tegishli:

a) (0:7), (-1:4),(-2;1)  b) (0:5), (-2:4),(-2;4)   s) (1:7), (-1:7),(-5;1)  d) (0:4), (-1:4),(-7;1)

11. y=-2x-1 funksiya grafigi qaysi chorakda yotadi.

a) I,II,III   b) I,III,IV    s) I,II, IV  d) II,III,IV

12. y=kx+4  funksiya grafigi M(1: 1) nuqtadan o`tadi. k ni toping.

a) -3    b) 3    s) -2    d) 4

13. y=-2x+b funksiya grafigi M(-1:7) nuqtadan o`tadi. b ni toping

a) 1   b)  5    s) 8    d)  0

14.Ikkita musbat sonning yig`indisi qanday son bo`ladi?

a) manfiy   b) natural  s) musbat  d) kasr son

15. musbat son bilan manfiy sonning ko`paytmasi qanday son bo`ladi?

a) manfiy   b) natural  s) musbat  d) kasr son

16. agar a>b bo`lsa, b-a qanday son bo`ladi?

a) manfiy   b) natural  s) musbat  d) kasr son

17. n sonining tengsizlikni qanoatlantiruvchi eng katta butun qiymatini toping:   n<-5,6

a)  -7    b) -6     s) -8    d) -9

18. n sonining tengsizlikni qanoatlantiruvchi eng kichik butun qiymatini toping: n> 7,8

a) 9        b) -8     s) 3     d)  8 

19. Uchburchakning tomonlari mos ravishda 73 sm, 1m 15 sm va 1m 11 sm dan kam. uning perimetri 3m dank am ekanini isbotlang.

20. agar a>3 , b>5 bo`lsa u holda 2a+3b > 21 ekanini isbotlang.

21. To`g`ri to`rtburchak ichida yotgan ixtiyoriy nuqtadan uning uchlarigacha bo`lgan masofalar yig`indisi shu to`g`ri to`rtburchakning yarim perimetridan katta ekanini isbotlang.

 

22. -2<-4 tengsizlikning ikkala qismiga -15 sonini qo`shish natijasida hosil bo`ladigan tengsizlikni yozing.

23 2a+3b>a-2b tengsizlikning ikkala qismiga -2a sonini qo`shish natijasida hosil bo`ladigan tengsizlikni yozing.

24. a<b bo`lsin. Quyidagi sonlarni taqqoslang.  a+x va b+x

25. Tengsizliklarni ko`paytiring:

x-2>1 va x+2>4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

a

s

b

s

a

s

d

d

a

a

d

a

b

s

a

a

b

d

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Izoh:     1-13 gacha I-chorak

             14-25 gacha II- chorak

Категория: Matematika | Добавил: Freestyle | Теги: Testlar
Просмотров: 10461 | Загрузок: 0 | Комментарии: 3 | Рейтинг: 3.1/11
Всего комментариев: 2
аватар 2017-02-15 в 11:59 AM Спам laylo написал: assalomualekum
аватар 2017-01-09 в 9:35 AM Спам Raxmon Pirimov написал: 12345
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]